Afyon Kocatepe Üniversitesi-Pazarlama
Anadolu Üniversitesi-İşletme

     Okan Üniversitesi-Sağlık Yönetimi

Üniversite eğitim dönemi sırasında aldığı mesleki derslerin bazıları ise; Pazarlama Yönetimi, Pazarlama İlkeleri, Mikro İktisat, Türk Vergi Sistemi, Yönetim ve Organizasyon, Satış Yönetimi, Pazarlamada İletişim, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret İşlemleri, Genel İşletme, Marka Stratejileri, Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar, Muhasebe Denetimi ve Analizi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Halkla İlişkiler, Satış Yönetimi, Mesleki Çalışma ve Seminer, Epidemiyoloji, Sağlık Hukuku ve Mevzuatı, Sağlık Politikası, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim, Sağlık Hizmetlerinde Muhasebe ve Finansman, Sağlık İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir